HOT LINE
0969 383 626
sales@fastest.com.vn

Công ty Cổ phần Anh Đức

Nhà phân phối ủy quyền của Supermicro, Nvidia
 • Giải pháp máy chủ
 • Giải pháp máy chủ

  Hotline : 0969 383 626

So sánh

Không có sản phẩm để so sánh.

2U Fastest Server

 1. [1]
 2. 2
Có tất cả 50 Items

Grid List

Sắp xếp tăng dần
 • 1. Quad socket R (LGA 2011) supports
  Intel® Xeon® processor E5-4600 and
  E5-4600 v2 family, QPI up to 8.0GT/s
  2. Intel® C602J Chipset
  3. Up to 1TB LRDIMM, 512GB RDIMM or
  128GB UDIMM; 16 DIMM slots
  4. Intel® i350 dual-port Gigabit Ethernet
  5. Mellanox ConnectX-3 Pro EN
  dual-port IC 10 Gigabit Ethernet
  6. 4x 2.5" Hot-Plug SAS HDD bays;
  SAS2 via LSI 2308 , RAID 0, 1, 10
  7. Integrated Matrox G200eW Graphics
  8. Integrated IPMI2.0 w/ remote KVM and
  virtual media

  Supermicro SuperBlade SBI-7147R-S4X
  • 1. 120 CPUs per 42U Rack
  • 2. Dual socket R3 (LGA 2011) supports
   Intel® Xeon® processor E5-2600 v3
   (LGA 2011) with 2x Intel QPI 1.1 channels up to 9.6 GT/s
  • 3. Intel® C612 Express chipset
  • 4. Up to 1TB LRDIMM, 512GB RDIMM; 16 DIMM slots
  • 5. Intel® i350 Dual port Gigabit Ethernet
  • 6. IPMI 2.0, KVM over IP, Virtual Media
  • 7. FDR-10/QDR InfiniBand or 10GbE mezzanine HCA
  • 8. 6x 2.5" Hot-swap HDD/SSD Bays;
   3x Hybrid ports support Hot-plug
   NVMe/SAS HDD
  • 9. LSI 3108, HW RAID 0,1,5,50,6 support
  • 10. Graphics: Aspeed AST2400 BMC
  Supermicro SuperBlade SBI-7128R-C6N
 • 1. 168 CPUs per 42U Rack
  2. Dual socket R3 (LGA 2011) supports
  Intel® Xeon® processor E5-2600 v3
  (LGA 2011) with 2x Intel QPI 1.1
  channels up to 9.6 GT/s
  3. Intel® C612 Express chipset
  4. Up to 256GB VLP ECC RDIMM; 16 DIMM
  5. Intel® i350 Dual port Gigabit Ethernet
  6. IPMI 2.0, KVM over IP, Virtual Media
  7. FDR-10/QDR InfiniBand or 10GbE
  mezzanine HCA
  8. 3x 2.5" Hot-swap HDD/SSD Bays;
  3x Hybrid ports support Hot-plug
  NVMe/SAS HDD
  9. SAS3 via LSI 3108; HW RAID 0, 1, 5
  10. Graphics: Aspeed AST2400 BMC

  Supermicro SuperBlade SBI-7428R-C3N
 1. [1]
 2. 2
Có tất cả 50 Items

Grid List

Sắp xếp tăng dần

Hotline : 0969 383 626